Polski Związek Działkowców

Dla zarządów ROD


UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

Umowa_dzierzawy_dzalkowej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ROD O ZATWIERDZENIU PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI

Osw_Zarz_ROD_Ozatw_Przen_prawd_do_dzialki

UCHWAŁA ZARZĄDU ROD O PRZYJĘCIU W POCZET CZŁONKÓW PZD

Uch_ROD_0przyj_czlonkow

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ Z MAŁŻONKIEM DZIAŁKOWCA

Um_Dzier_Dzial_zmalz_dzilkowca

UCHWAŁA ZARZĄDU ROD DOT. ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ Z MAŁŻONKIEM DZIAŁKOWCA

Uchw_dot_zaw_um_dzierz_dzialk_zmazonkiem

ANKIETA CZŁONKA ZARZĄDU/KOMISJI REWIZYNEJ ROD

8-Ankieta_czlonka_zarzadu-komisji_rewizyjnej1

ZMIANA DANYCH DO KONTAKTU Z ZARZĄDEM ROD

12-ZMANA-DANYCH-DO-KONTAKTU-Z-ZARZADEM-ROD-wersja-pdf1

Przewiń do góry