Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Giżycko zamieszczono obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską oraz Kanałem Łuczańskim i ogródkami działkowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Teren niniejszego opracowania obejmuje również część ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Olsztynie, wraz z budynkami Zarządu ROD.

            Zgodnie z przedmiotowym ogłoszeniem, z projektem planu można  zapoznać się do dnia 13 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/635658/obwieszczenie_burmistrza_gizycka_o_ponownym_wylozeniu_do_publicz

            Okręg Warmińsko-Mazurski, mając na uwadze jak istotnym aktem prawnym dla funkcjonowania ogrodów działkowych  jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwraca się do wszystkich, którym zależy na losie ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku – niezależnie, czy są działkowcami w tym ogrodzie, czy nie – o złożenie stosownych uwag do projektu planu. Należy mieć na uwadze to, że projekt ten niezasadnie ogranicza zagospodarowanie działek ogrodowych oraz przewiduje w przyszłości przeznaczenie obszaru zajmowanego przez zabudowania Zarządu ROD i 4 działki ogrodowe na cele usługowe (33-U)

            Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski można doręczyć osobiście do punktu obsługi klienta w Urzędu Miejskiego w Giżycku, a także przesłać za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. Ponadto istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej, którą zaplanowano na dzień 12 lipca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

            W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z Biurem Okręgu.

Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku
Przewiń do góry