Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”

Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 60/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił konkurs krajowy pn. „Owoce z mojej działki 2023”. Była to pierwsza edycja tego konkursu. Do konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń, które zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając:

I miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł, dyplom oraz puchar konkursowy

Grażyna Rusicka, działka w ROD „Ruda II” we Włocławku, Okręg Toruńsko-Włocławski

Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków – 75/80.

II miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł, dyplom oraz puchar konkursowy

Wiesław i Lucyna Cyrek, działka w ROD „Aster” w Żorach, Okręg Śląski

Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków – 71/80.

III miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł, dyplom oraz puchar konkursowy

Alicja i Rafał Steckiewicz, działka w ROD im. Gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy, Okręg w Bydgoszczy

Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków – 70/80.

Wyróżnienie za duży udział roślin jagodowych w nasadzeniach na działce, nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz dyplom

Kaja Woźniak, działka w ROD „Jurand ze Spychowa” w Szczytnie, Okręg Warmińsko-Mazurski

Wyróżnienie za bogactwo nasadzeń, bioróżnorodne uprawy i ekologiczny sposób ich prowadzenia, nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz dyplom

Agnieszka Szpala, działka w ROD „Bursaki” w Lublinie, Okręg w Lublinie

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło się podczas XXI posiedzenia Krajowej Rady PZD dnia 21 listopada 2023 r. w Warszawie.

KZ PZD

UCHWAŁA NR 354/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 19 października 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”

Źródło: www.pzd.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”
Przewiń do góry