Konopie, nie na działce w ROD.

W ostatnich latach na całym świecie rośnie zainteresowanie uprawą konopi. To pożyteczna, dająca się wykorzystać niemal w całości – od korzeni przez słomę aż do nasion – roślina. Ma jednak także swoje drugie oblicze. Z tego względu w Polsce legalnie można uprawiać wyłącznie konopie włókniste i to po spełnieniu szeregu warunków zapisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Wykluczają one możliwość uprawy tej rośliny na działce w ROD.

Zamiar uprawy konopi włóknistych zgłosił wiosną br. użytkownik jednej z działek ROD Warmińsko-Mazurskiego Okręgu PZD.

Analiza prawna PZD

Polski Związek Działkowców dokładnie przeanalizował sprawę. Opinie prawników były jednoznaczne. Taka uprawa nie jest możliwa ani w świetle polskiego prawa, ani Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona. Ponadto może być ona prowadzona tylko na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, wskazywanych corocznie przez uchwałę sejmików poszczególnych województw. Wymagane jest także uzyskanie zgody gminy lub miasta, w której uprawa jest planowana.

Tymczasem paragraf 57 regulaminu ROD mówi wyraźnie, że „W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

Zgodnie z Regulaminem ROD działka służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny  w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Poza tym na terenie ogrodu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek zarobkowej.

Szczególna kontrola

Z analizy prawnej PZD wynika ponadto, że uprawa konopi włóknistych jest objęta szczególnym nadzorem. Dlatego osoby upoważnione przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do kontroli są uprawnione do:

  • wejścia na grunty, na których prowadzone są uprawy konopi włóknistych oraz dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości,
  • kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia uprawy konopi włóknistych,
  • żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy konopi włóknistych.

Nie jest trudno zauważyć, że obowiązujące przepisy nakładają na uprawę konopi włóknistych wiele dodatkowych  obostrzeń, co może przysporzyć trudności i kłopotów Zarządowi ROD oraz innych działkowcom, ocenia Polski Związek Działkowców.

Ze względu na obowiązujące przepisy PZD jest przeciwny uprawie tej rośliny na działkach ROD.

Burmistrz Szczytna, do którego trafił wniosek o wydanie zgody na uprawę konopi włóknistych podzielił opinię PZD i odmówił wydania takiego zezwolenia. Wnioskodawca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które jednak utrzymało w mocy tę decyzję.

Na koniec warto dodać, że zgodnie z art. 4 pkt 28 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, każda uprawa maku lub konopi – bez względu na powierzchnię –  jest w świetle prawa traktowana, jako podlegająca wymienionym wyżej ograniczeniom. Nawet jeden krzaczek w doniczce na oknie.

Przygotowała Lidia Sosnowska

Źródło: www.pzd.pl

Konopie, nie na działce w ROD.
Przewiń do góry