Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI.

24 listopada br. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a także zaproszonych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI)  różnych okręgów PZD. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro KR PZD, a  Okręg Mazowiecki reprezentowały instruktorki SSI – Katarzyna Maśna (z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie) i Anna Skrzypiec (z ROD „Skowronek” w Kajetanach), a także główny specjalista ds. ogrodniczych biura OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

Naradę otworzył i prowadził prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a towarzyszył mu Pan Edward Galus – prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD, sprawujący także pieczę nada oświatą w PZD z ramienia KR PZD.

W swoim wystąpieniu Prezes PZD położył nacisk na wagę szkolenia nowych działkowców, którzy bardzo często wykorzystują działkę jedynie do wypoczynku, zapominając o jej podstawowej funkcji i przeznaczeniu, czyli różnorodnych uprawach ogrodniczych. Biorąc także pod uwagę umiarkowane zainteresowanie nowych działkowców szkoleniami, prezes uznał za zasadne, aby tego typu szkolenia zyskały odpowiednią rangę i były obowiązkowe, co wymaga stosowanego zapisu w Statucie PZD.

Dodał także, że szkolenia dla nowych działkowców, powinny być bogate w treści dotyczące uprawy konkretnych, zalecanych dla działek w ROD roślin, w tym przede wszystkim roślin sadowniczych, a także warzyw i ziół. Ponadto, należy także zadbać o odpowiedni wymiar czasowy takich szkoleń i dobór doświadczonej kadry kształcącej o wysokim poziomie wiedzy.

Ponadto, Prezes odniósł się do funkcjonowania SSI w ogrodach i zauważył, iż potrzebne jest aktywne poszukiwanie nowych osób chętnych do pracy w ogrodach, które mogłyby być pomocą dla działkowców we właściwym zagospodarowywaniu działek. Mimo, iż w Okręgach działają instruktorzy SSI, to coraz częściej spotkać się można z brakiem zainteresowania pełnieniem tej funkcji, a także rezygnacją osób pełniących tę funkcję od wielu lat.

W przywołanych przez Prezesa kwestiach wypowiadali się także niemal wszyscy etatowi instruktorzy ds. ogrodniczych, którzy przybliżyli specyfikę prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców w Okręgach, a także zwrócili uwagę na napotykane problemy, w tym między innymi na umiarkowaną frekwencję na szkoleniach i słabsze zainteresowanie zajęciami po pandemii, a jednocześnie na popularność  zdalnych form szkolenia. W dyskusji na temat wspomnianych zagadnień zgodzono się, iż należy poszukiwać skutecznych form docierania ze szkoleniami do nowych działkowców, przy pomocy zarządów ROD.

W naradzie brała także udział redakcja miesięcznika „Działkowiec”, która przygotowała ciekawą prezentację promującą uruchomiony niedawno, ogrodniczy portal informacyjny www.mojogrodek.pl, na którym można znaleźć wiele informacji i porad (także w formie wideo lub webinariów), dotyczących uprawy roślin, a także proponowanych gatunków i odmian roślin nadających się na działkę w ROD.

W programie narady przewidziano także wystąpienia instruktorów SSI z różnych Okręgów, którzy przybliżali swoje metody pracy w ogrodach i docierania z wiedzą do działkowców.

Bardzo ciekawą i inspirującą prezentację przedstawiła w tej części spotkania przedstawicielka Okręgu Mazowieckiego, Pani Katarzyna Maśna – instruktorka ogrodowa SSI z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie. W swoim wystąpieniu opowiedziała o podejmowanych przez siebie w ogrodzie inicjatywach, które nie tylko edukują, ale także integrują społeczność działkowców, ale także zapraszają do udziału w nich społeczność lokalną. Zauważyła także, iż możliwość pełnienia funkcji instruktora SSI w ogrodzie otwiera bardzo dużo możliwości współpracy z działkowcami i robienia wielu pożytecznych rzeczy dla dobra ogrodu. Wszystko jednak musi opierać się na chęci działania, współpracy z zarządem ROD i podejmowania ciekawych, często nieszablonowych wyzwań, dostosowanych do zainteresowań działkowców, jak i obecnych czasów. Zaprezentowała również bardzo atrakcyjnie przygotowany film, skrótowo przedstawiający działalność powołanego przy ROD „Fort Szczęśliwice”  Klubu Ogrodnika,  w tym między innymi stworzony ogród edukacyjno-pokazowy przy budynku zarządu, czy akcję wymiany sadzonek oraz inne działania podjęte w 2022 roku.

Naradę zakończyła dyskusja, poświęcona bezpłatnym broszurom dla działkowców wydanym w roku obecnym, a także propozycjom kolejnych wydawnictw na rok 2023. W zgodnej opinii uczestników narady, broszury cieszą się dużym zainteresowaniem wielu działkowców i są dużą pomocą w oświacie ogrodniczej.

MA

Źródło: www.pzd.pl

Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI.
Przewiń do góry