Porady prawne online.

Dopuszczalna wysokość ogrodzenia działki w ROD, czy potrzebna jest zgoda na budowę szklarni lub tunelu, czy dozwolony jest pobyt wakacyjny na działce w ROD – na te i wiele innych pytań podczas pierwszego spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD odpowiadał na portalu www.mojogrodek.pl Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Chcę postawić na działce szklarnię albo tunel ok. 18 m2 powierzchni. Czy są jakieś wytyczne odnośnie budowy i lokalizacji takich osłon?

Przede wszystkim trzeba się odnieść do ich dopuszczalnej wielkości. Zgodnie z Regulaminem ROD szklarnia może mieć powierzchnię maksymalnie 25 mkw i wysokość do 3 m. Natomiast tunel może zajmować do 20  proc. całkowitej powierzchni działki. Jego wysokość także nie może przekroczyć 3 m. Zarówno szklarnia, jak i tunel mogą być posadowione minimum 1 m od granicy działki. Jeżeli tunel lub szklarnia wyglądałyby nieestetycznie lub zostały wykonane niezgodnie z przepisami wówczas zarząd  ROD ma prawo zobowiązać działkowca do ich rozbiórki.

Jaka jest dopuszczalna wysokość ogrodzenia działki oraz rodzaj ogrodzenia?

Odpowiedź na to pytanie zawiera rozdział V Regulaminu ROD. Mówi on, że ogrodzenie działki może sięgać maksymalnie 1 m. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest umieszczanie na nim ostro zakończonych elementów. Ogrodzenie musi być ażurowe, nie może być pełne. Z doświadczeń wynika, że niestosowanie się to tych przepisów zaburza funkcje rodzinnego ogrodu działkowego i często rodzi konflikty, np. z powodu zacieniania części sąsiedniej działki. W przypadku ustawienia wyższego ogrodzenia może interweniować zarząd i zobowiązać użytkownika do obniżenia go, czasem rozebrania, co generuje niepotrzebne koszty dla danego działkowca.

Definicja zamieszkiwania na działce a czasowy na niej pobyt w okresie letnim – wakacyjnym.

Odnosząc się do definicji „zamieszkiwania”, to jest ono rozumiane, jako przeniesienie swoich czynności życiowych i skoncentrowanie ich w określonym miejscu. Chodzi o zamiar stałego pobytu w tym miejscu.

Czasowy np. wakacyjny pobyt nie ma takiego charakteru. Nie ma na celu przeniesienia fundamentalnych i elementarnych czynności życiowych na działkę. Jest zatem możliwy. Z funkcji pełnionych przez ogrody działkowe wynika przebywanie w nich w sezonie. Zatem taki pobyt o charakterze czasowym, związany z użytkowaniem działki jest całkowicie dopuszczalny.

Zachęcamy do obejrzenia całego spotkania i wysłuchania odpowiedzi na pozostałe pytania, m.in. czy przepisy obowiązujące w PZD są wspólne dla wszystkich ROD, czym się różni ROD zrzeszony w PZD od niezrzeszonego, co zrobić w przypadku konfliktu z sąsiadem.

Nagranie jest dostępne na portalu www.mojogrodek.pl

Oprac. LS

Źródło: www.pzd.pl

Porady prawne online.
Przewiń do góry