Uchwały

Uchwała Nr 253/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych
Uchwala_253-2015_KR-czasowe_zajecie_terenu

Uchwała Nr 254/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych
Uchwala_254-2015_KR-likwidacja_i_czsowe_zajecie_terenu

Uchwała Nr 300/2015 Prezydium KR PZD z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu
Uchwala_300-2015_KR-Zgoda_dla_ROD_na_dzialanie_przekraczajacy_zwykly_zarzad

Uchwała Nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania
Uchwala_Nr_258_KR_PZD

Przewiń do góry