24 listopada 2022 r. obradowania Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie.

24 listopada 2022 r. obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie. Posiedzenie było prawomocne, uczestniczyło w nim więcej niż połowa członków. W posiedzeniu uczestniczyło 31 na 38 członków, co daje 82% frekwencję.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel, który przedstawił aktualną sytuację w Związku. Zebrani zostali zapoznani z następującymi stanowiskami Krajowego Zarządu w następujących sprawach: wyjaśnienia przepisów obowiązujących w PZD dotyczących projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”; oraz wyjaśnienia zasad przeznaczenia środków finansowych pochodzących z likwidacji ROD  na podstawie specustawy drogowej.   

Prezes Okręgu razem z Pierwszym Wiceprezesem  Jerzym Giezkiem omówili również zagadnienia dotyczące ograniczenia cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców zawarte w ustanie państwowej.   

Sprawy finansowo – księgowe: w tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznym oraz funkcjonowanie Ośrodków Finansowo-Księgowych omówiła Marta Rulewska Główny Księgowy Okręgu.

Uchwałę Krajowego Zarządu w sprawie oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2022 r.  przedstawiła Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu.

Sytuację prawną gruntów w ROD w 2022 r. przedstawił Paweł Ośko inspektor ds. terenowo-prawnych.

Członkowie Okręgowej Rady zostali także zapoznaniu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli, przez zespoły kontrolne Okręgu jak i Okręgową Komisję Rewizyjną. Okręgowe zespoły ds. kontroli reprezentowali Wiceprezesi Jerzy Giezek i Roman Grzegorz. 

Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjną przedstawiła Barbara Seroka -Piotrowska Przewodnicząca ORK PZD w Olsztynie.

Zagadnienia dotyczące szkoleń przeprowadzonych przez Okręg w imieniu starszego instruktora ds. ogrodniczych mówiła Dyrektor biura Okręgu Agnieszka Michno.

Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie w dniu 24 listopada 2022 r. podjęła Uchwałę Nr 1/XII/2022 w sprawie przyjęcia klucza wyborczego delegatów z ROD na XI Okręgowy Zjazd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie.

Agata Cizio
Starszy inspektor ds. administracyjnych
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

24 listopada 2022 r. obradowania Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie.
Przewiń do góry