Polski Związek Działkowców

Wzory wniosków o zwrot opłat wodnoprawnych

WODY PODZIEMNE:

1. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WODY PODZIEMNEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-stalej-za-pobor-wody-podziemnej

2. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY ZMIENNEJ ZA POBÓR WODY PODZIEMNEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-zmiennej-za-pobor-wody-podziemnej

3. WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZMIENNEJ – WODY PODZIEMNE

wzor-wniosku-podwyzszona-oplata-zmienna-wody-podziemne

WODY POWIERZCHNIOWE:

1. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-stalej-za-pobor-wody-powierzchniowej

2. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY ZMIENNEJ ZA POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-zmiennej-za-pobor-wody-powierzchniowej

3. WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZMIENNEJ – WODY POWIERZCHNIOWE

wzor-wniosku-podwyzszona-oplata-zmienna-wody-powierzchniowe

Przewiń do góry