Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań.

W czerwcu br. Krajowy Zarząd PZD wystąpił dwukrotnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem o wyjaśnienie obowiązujących przepisów, które – w zakresie możliwości przeprowadzenia walnych zebrań w ROD – nie są do końca jednoznaczne. W celu rozwiania wątpliwości poproszono o oficjalną interpretację ze strony organu wydającego przedmiotowe przepisy. Chodziło mianowicie o jednoznaczne wskazanie, czy na gruncie obowiązujących obostrzeń możliwe jest przeprowadzenie walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności zwrócono się o stanowisko dotyczące możliwości uznania walnych zebrań za zebranie (spotkanie) służbowe w rozumieniu przepisów rządowych. Tego rodzaju zebrania nie podlegają bowiem limitom dotyczącym liczby uczestników. Pozytywne stanowisko w tej kwestii stworzyłoby działkowcom możliwość podjęcia najważniejszych decyzji co do funkcjonowania tysięcy ROD.

Jak się okazało powyższe wystąpienia Krajowego Zarządu zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia, który jest właściwym resortem do udzielenia przedmiotowych wyjaśnień.  Ze względu na ogromne znaczenie tego zagadnienia dla tysięcy ROD z całej Polski, przedstawiciele Związku na bieżąco monitorowali sprawę, prosząc urzędników ministerialnych o możliwie szybką odpowiedź.

Taka odpowiedź wpłynęła dopiero 16 lipca br., czyli sześć tygodni od przedłożenia pierwszego zapytania. Z ogromną przykrością należy stwierdzić, że treść otrzymanego pisma w żaden sposób nie wyjaśnia wątpliwości polskich działkowców. Udzielona odpowiedź niczego nie wyjaśnia. Nie podjęto żadnej próby rozważenia problemu tak ważnego dla tysięcy ROD. Zamiast tego przekazano suche pouczenie o tym, że Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia nie świadczy pomocy prawnej dla podmiotów zewnętrznych i odmówiono odpowiedzi. Niezrozumiały jest sposób, w jaki potraktowano przedmiotową sprawę, którą najpierw przekazano do niewłaściwego departamentu, aby następnie po 6 tygodniach oznajmić, iż żadnej odpowiedzi nie będzie. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że resort po prostu uchylił się od wyjaśnienia przepisów, za których wprowadzenie sam odpowiada.

W związku z tym Krajowy Zarząd jest zmuszony zaapelować do wszystkich ROD o pilne przeprowadzenie walnych zebrań według ogólnie obowiązujących zasad, które zostały przedstawione w Komunikacie KZ PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym. Tekst tego dokumentu jest dostępna na stronie www.pzd.pl.

Jednocześnie dla pełnego obrazu sytuacji poniżej publikujemy opisaną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: www.pzd.pl

minister-zdrowia-walne

Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań.
Przewiń do góry