Polski Związek Działkowców

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje cykl e-szkoleń dla stowarzyszeń ogrodowych.

Departament Działań Premiowych zaprasza stowarzyszenia zrzeszające rodzinne ogrody działkowe na cykl internetowych spotkań informacyjnych dotyczących projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W trakcie e-szkoleń omówione zostaną zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów. Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniach, zostaną one zorganizowane online, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

W cyklu przewidziano cztery szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się już 7 czerwca, a kolejne: 14, 21 i 28 czerwca. W tych dniach eksperci będą się dzielić swoją wiedzą w godzinach 10:00-11:30.

Dołączenie do spotkania będzie możliwe przy użyciu linków przypisanych do poszczególnych dat:

  • 7 czerwca 2022 r.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFkN2E2YWYtNjIwYi00MTMwLTgwYjQtYjIxOTg1YTZjN2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

  • 14 czerwca 2022r.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1YzJhMjktMzM4Mi00OWVlLWEzNmItZWUxN2VhY2M5ODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

  • 21 czerwca 2022 r.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZmZTE0NjktOGQyMy00ODgyLWE0MWMtNTU1YWIzMDcxZDQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

  • 28 czerwca 2022 r.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYzNTA2NTktMTNjOC00ODM5LTk0YWItZGY5NzAwNGZhZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Agenda szkoleń:

GodzinaTematOsoba prowadząca
10:00-10:10Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkoleniaRenata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR
10:10-11:00Zasady wnioskowania o grant w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Monika ZielińskaDyrektor Elżbieta LipowskaZ-ca Dyrektora Wioleta BinkowskaNaczelnik Piotr MysłekGłówny Specjalista
11:00-11:30Sesja pytań i odpowiedzi 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje cykl e-szkoleń dla stowarzyszeń ogrodowych.
Przewiń do góry