Polski Związek Działkowców

Aktualności

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyło się 9 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie odbyło się w trybie on-line. Krajowy Zarząd PZD omówił ważne dla Związku sprawy finansowe, w ramach których przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2020 i preliminarz finansowy na 2021 r. kolejnego Okręgu PZD, a także […]

Przypominamy o konkursie jubileuszowym „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”.

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla PZD, bowiem 40 lat temu, 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych Sejm powołał do życia Polski Związek Działkowców. W celu upamiętnienia dokonań PZD w minionych 40 latach istnienia, ważnych wydarzeń, ludzi, bez których Związek by nie powstał i nie rozwinął się, docenienia roli Polskiego Związku Działkowców […]

Rodzinne Ogrody Działkowe z finansowym wsparciem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza pierwszą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku. O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i […]

Szkolenie dla DZIAŁKOWCÓW – Szczepienie – jedna z metod rozmnażania roślin- 6 maja 2021 roku

Serdecznie zapraszamy działkowców do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które odbędzie się dnia 6 maja 2021 r w godzinach 12-15. Tematyka szkolenia: Szczepienie – jedna z metod rozmnażania roślin. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres olsztyn@pzd.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy ogrodu (ROD) wraz z lokalizacją. Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie: […]

Przewiń do góry