Polski Związek Działkowców

Druga edycja konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku.

Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że otrzymał informacje, że Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłasza drugą edycję konkursu pn. Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku. Konkurs jest inicjatywą mającą na celu stworzenie możliwości poprawy infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe poprzez udzielanie ze środków własnych budżetu Województwa wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym istotnych dla społeczności danego ROD.  Promowanie tego typu działań, poprzez udzielenie wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, związanej z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, przyczyni się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych. Powyższe działania wpłyną na tworzenie optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 300 tys. zł,

Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminy.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50% kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez Samorząd. Udział własny gminy i Stowarzyszenia Ogrodowego prowadzącego ROD w realizacji zadania powinien wynosić ogółem co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (przy zachowaniu co najmniej 10% wkładu własnego Gminy) i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku.

Zachęcamy wszystkie rodzinne ogrodu działkowe do udziału w konkursie.

Więcej informacji oraz regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej:  https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7357-marszalkowskie-granty-na-rodzinne-ogrody-dzialkowe

Niezbędne dokumenty do pobrania także poniżej.

Uchwala-Nr-11_126_22_VI-zdnia-28_02_2022

zal-do-uchwaly-Nr-11_126_22_VI-z-dnia-28_02_2022-Regulamin-konkursu

WZOR-UMOWY-ROD-2022

PROCEDURA-ZMIANY-UMOWY-ROD-2022

Formularz-wniosku-2022-wersja-PDF

Wzor-sprawozdania-2022-wersja-PDF

Zarząd ROD, żeby wziąć udział w konkursie Granty Marszałka Województwa powinien:

  1. Podjąć uchwałę w sprawie wzięcia udziału w konkursie.
  2. Wystąpić do Okręgowego Zarządu z wnioskiem o wydanie pełnomocnictwa do występowania w imieniu PZD – wzór wniosku poniżej.
pelnomocnictwo-substytucyjne-wniosek-Zarzadu-ROD-Granty-Marszalka-wersja-PDF

Druga edycja konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku.
Przewiń do góry