Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka z PSL.

10 stycznia 2022 roku w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie Wiceprezes Okręgu   PZD w Pile z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem. Maria Fojt w imieniu członków organów stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe zwróciła się do Posła o wsparcie działań Prezesa Polskiego Związku, który wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie nieobciążenia składką zdrowotną przedstawicieli zarządów i komisji rewizyjnych, gdyż pochodzą oni z wyboru a nie powołania. Poseł Krzysztof Paszyk zgodził się z argumentami Prezesa PZD, gdyż po informacjach medialnych wielu działaczy ogrodowych jest zaniepokojonych, że od wypłacanych świadczeń będą oni obciążani składką zdrowotną. W tej sprawie Poseł skierował do Ministra Finansów Pana Tadeusza Kosińskiego Interpelację poselską w sprawie zapisów „Polskiego Ładu” krzywdzących społecznie pracujących przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Interpelację poselską czytaj tutaj.

Źródło: www pzd.pl

Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka z PSL.
Przewiń do góry