Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozliczania prądu dla ROD w 2024 r. 

15 grudnia 2023 Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Nowelizacja skutkuje przedłużeniem, na pierwszą połowę 2024r., mechanizmów chroniących odbiorców przed wzrostem cen energii. Zgodnie z ustawą, do 30 czerwca 2024r. utrzymano możliwość rozliczenia określonego pakietu (limitu) energii wg cen „zamrożonych” na poziomie z 2022r.

Nowelizacja obejmuje rozliczenia za prąd w pierwszym półroczu 2024r. Zapewne dlatego określony w niej pakiet energii elektrycznej, który będzie rozliczany wg „zamrożonych” cen, wynosić ma 50% pakietu przyznanego na cały 2023r. Mechanizm ten znajdzie zastosowanie również do ROD.

Przypominamy, że dzięki uchwalonym z inicjatywy PZD przepisom, w 2023r. ROD objęto możliwością rozliczania zużycia prądu wg cen z 2022r. Pakiet prądu w cenie za 2022r. przypadający na ROD ustalano w zależności od liczby działek w ROD. W całym 2023r. na każdą działkę przypadało 250 kWh w starej cenie.

Mając powyższe na uwadze, do wyliczenia pakietu tańszego prądu dla ROD w pierwszej połowie 2024r., należy przyjąć pakiet w wymiarze 125 kWh na działkę, co odpowiada 50% pakietu z 2023r.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 19 grudnia 2023 r.

Źródło: ww.pzd.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozliczania prądu dla ROD w 2024 r. 
Przewiń do góry