Komunikat KZ PZD z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zapoznał się z informacjami przesłanymi przez Okręgi w sprawie funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Wynika z nich, że według stanu na 1 stycznia 2022 roku w PZD działało 79 OFK. W sumie obsługiwały 2619 ROD, czyli 57,26 proc. ogrodów.

W ubiegłym roku powstały 32 nowe OFK, co oznacza wzrost o 59,5 proc. w stosunku do stanu na początek roku 2021. W tym okresie 825 ROD zdecydowało się przystąpić do OFK (wzrost o 68,49 proc.).

Nowe Ośrodki powołane zostały w 11 Jednostkach Terenowych  PZD (Częstochowa, Gdańsk, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź, Mazowiecki, Piła, Podkarpacki, Poznań, Szczecin).  Najwięcej ogrodów postanowiło powierzyć swoją księgowość OFK w Okręgach: Legnica (107), Mazowiecki (103), Poznań (94), Małopolski (89), Łódź (66). Najmniej podjęło taką decyzję w Opolu (1), Warmińsko-Mazurskim (4), Bydgoszczy (6), Kaliszu (7), Gorzowie Wlkp. (8).

Największą liczbę ogrodów obsługują OFK w Okręgach Śląskim (98,45 proc.), Toruńsko-Włocławskim (95,90 proc.), Sudeckim (94,57 proc.), Podlaskim (88,78 proc.), Podkarpackim (85 proc.).

Jednostki Terenowe z najmniejszą liczbą ROD, które przekazały księgowość do OFK, to Okręgi Warmińsko-Mazurski (5,45 proc.), w Kaliszu (9,92 proc.), we Wrocławiu (18,82 proc.) i Zielonej Górze (22, 50 proc.).

Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenia zaangażowanie Okręgów, w których w ubiegłym roku przystąpiło do Ośrodków Finansowo-Księgowych najwięcej ogrodów oraz tych, gdzie OFK obsługują już większość ROD.

Okręgi te tworzyły nowe Ośrodki w dużych skupiskach ogrodów, zachęcając w ten sposób zarządy ROD do skorzystania z ułatwienia, jakim jest prowadzenie księgowości przez OFK.

Niepokój KZ PZD budzą Jednostki Terenowe Związku, które nie podjęły działań skutecznie zachęcających ogrody do przystąpienia do OFK.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie  wielokrotnie dokonywanych ocen stwierdza, że  księgowość  ROD prowadzona przez indywidualne księgowe lub  biura rachunkowe nie jest w stanie  realizować obowiązków, jakie nakłada na zarządy ROD prawo powszechnie obowiązujące, jak również prawo obowiązujące w PZD, w  tym Wytyczne Krajowego Zarządu PZD z 1 lutego 2022 r. wprowadzone Uchwałą nr 40/2022 r. dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem”.

Przeprowadzone badania pokazują,  że Ośrodki Finansowo-Księgowe są najlepszą i najnowocześniejszą  formą prowadzenia księgowości dla ROD.  Gwarantuje to zatrudniona w nich profesjonalna kadra księgowa oraz program komputerowy  DGCS  PZD System opracowany na potrzeby PZD.  Program ten umożliwia prowadzenie księgowości wszystkim jednostkom PZD w jednolitym systemie. W oparciu o DGCS PZD System księgowość prowadzi: Jednostka Krajowa PZD, 26 Jednostek Terenowych oraz 79 Ośrodków Finansowo-Księgowych, obsługujących 2619 ogrodów.

Doceniając znaczenie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla prawidłowego prowadzenia księgowości we wszystkich strukturach Związku, Krajowy Zarząd PZD udziela wsparcia finansowego nowopowstałym OFK. Zgodnie z Uchwałą nr 296/2020 r. KZ PZD Jednostka Krajowa przeznaczyła 195 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego w Ośrodkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi pilną potrzebę, aby wszystkie zarządy ROD w krótkim czasie przekazały prowadzenie księgowości do Ośrodków Finansowo-Księgowych.  Dlatego zobowiązuje Jednostki Terenowe do przedstawienia dalszego postępu prac w tworzeniu nowych OFK i przekazania do 14 lipca br. pełnych  informacji z danymi na 31 czerwca 2022 roku.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Źródło: www.pzd.pl

Komunikat KZ PZD z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD.
Przewiń do góry