Polski Związek Działkowców

Konsultacje społeczne ws. lokalizacji północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.

W ostatnich dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z przedsiębiorstwem TRAKT Sp. z o.o. sp. k. rozpoczęły konsultacje społeczne ws. studium korytarzowego obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi Krajowej nr 51. Etap studium korytarzowego jest wstępnym etapem prac koncepcyjnych nad wyborem optymalnej trasy obwodnicy Olsztyna. W sprawie tej mogą zając stanowisko mieszkańcy Olsztyna i okolic, stąd też gorąco zachęcamy do zabrania głosu w niniejszej sprawie poprzez złożenie wypełnionego formularza, których wzory załączamy poniżej.

Wypełnione formularze należy przesłać przesyłką poleconą lub doręczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2022 r.

na dowolny z wymienionych adresów:

 • GDDKiA Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,
 • Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,
 • Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,
 • Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

lub mailowo na adres: wnioski-olsztyn@trakt.eu

Niniejsze opracowania zawierają 3 proponowane przebiegi obwodnicy Olsztyna dla korytarza zachodniego i 5 proponowanych przebiegów obwodnicy Olsztyna dla korytarza wschodniego. Żaden z wariantów korytarza zachodniego nie będzie skutkował likwidacją ROD, natomiast aż 4 z 5 wariantów korytarza wschodniego będą skutkowały częściowymi likwidacjami ROD w następujący sposób:

 • Wariant O3 korytarza wschodniego: cz. likwidacja ROD „Kabanosik” w Olsztynie (działka nr 112 obręb 10 m. Olsztyn), cz. likwidacja ROD „Spółdzielca” w Olsztynie (działka nr 18 obręb 7 m. Olsztyn), cz. likwidacja ROD „Wadąg w Olsztynie (działka nr 16 obręb 7 m. Olsztyn – lokalizacja węzła drogowego na tej działce), cz. likwidacja ROD „Juranda ze Spychowa” w Olsztynie (działka nr 111/2 obręb 10 m. Olsztyn), cz. likwidacja ROD „Słoneczna Polana” w Olsztynie (działka nr 58 obręb 10 m. Olsztyn )
 • Wariant O6 korytarza wschodniego: cz. likwidacja ROD „Słoneczna Polana” w Olsztynie (działka nr 58 obręb 10 m. Olsztyn), cz. likwidacja ROD „Juranda ze Spychowa” (działka 111/2 obręb 10 m. Olsztyn), cz. Likwidacja ROD „Kabanosik” w Olsztynie (działka nr 112 obręb 10 m. Olsztyn), oraz ryzyko cz. likwidacji ROD „Relaks” w Olsztynie poprzez lokalizację węzła drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie działki 13/2 obręb 147 m. Olsztyn.
 • Wariant O1 korytarza wschodniego: cz. likwidacja ROD „Zarzecze w Mykach (działka nr 91/3 obręb Myki), przebieg trasy w bezpośrednim sąsiedztwie ROD „Prasa” w Mykach (ok. 30 m, poważne ryzyko likwidacji – dz. 71/1 obręb Myki), oraz ok. 100 m. od ROD „Słonecznik” w Wadągu (dz. 470 i 471 obręb Kieźliny).
 • Wariant O2 korytarza wschodniego: cz. likwidacja ROD „Meblarz” w Mykach (dz. nr 493 i 469 obręb Myki), cz. likwidacja ROD „Ustronie” w Mykach (dz. nr 18/1 i 18/2 obręb Myki), cz. likwidacja ROD „Zarzecze” w Mykach  (dz. nr 91/3 obręb Myki), przebieg w bezpośrednim sąsiedztwie ROD „Słonecznik w Wadągu” (dz. nr 470 i 471 obręb Kieźliny) oraz ROD „Lasy Państwowe” w Wadągu (dz. nr 466/2 i 3149 obręb Kieźliny) – ok. 100 m od granic obu Ogrodów.

W przypadku korytarza wschodniego, jedynie wariant O5 nie skutkuje likwidacją Ogrodów.

Żaden z wariantów korytarza zachodniego Obwodnicy Olsztyna nie oddziałuje niekorzystnie na Ogrody. W przypadku obwodnicy Dywit w korytarzu zachodnim, korzystniejszym jest wariant D1 – wariant ten przewiduje przebieg obwodnicy Dywit w odległości ok. 600-700 m od ROD „Nad Ruczajem” w Kieźlinach, podczas gdy wariant D2 obwodnicy Dywit przewiduje jej przebieg w odległości ok. 400 m. Stąd też, zasadniejsze wydaje się zaznaczenie wariantu D1.

Podsumowując, najkorzystniej będzie zaznaczyć:

 • dla korytarza wschodniego Obwodnicy Olsztyna – Wariant O5,
 • dla korytarza wschodniego Obwodnicy Dywit – najlepiej wariant D1 lub D2 (D3 i D4 biegną niecały kilometr od ROD „Nad Ruczajem” w Kieźlinach),
 • dla korytarza zachodniego Obwodnicy Olsztyna: dowolny wariant,
 • dla korytarza zachodniego Obwodnicy Dywit – wariant D1

Miejmy na uwadze fakt, że inne warianty skutkują likwidacjami ROD. Nawet, jeżeli nie są to Państwa ROD, to serdecznie prosimy o zabranie głosu, celem zabezpieczenia interesu działkowców wszystkich z wymienionych ogrodów. Stąd też prosimy o nieskupianie się wyłącznie na interesie własnego Ogrodu, lecz udzielenie wsparcia wszystkim Ogrodom, których dalsze istnienie w perspektywie kilkunastu lat stałoby się zagrożone.

Z dokładnym przebiegiem planowanych tras można się zapoznać na stronie internetowej: https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/spotkania-informacyjne/

Poniżej zamieszczone są 4 wzory formularza. Jeżeli Państwo chcieliby sformułować swoje uwagi osobiście, zachęcamy do skorzystania z pustych wersji formularza, natomiast jeżeli Państwo chcą się posłużyć gotową treścią, wówczas mają Państwo możliwość skorzystania z wersji dla działkowca i wersji dla osoby niebędącej działkowcem. Zgodnie z zapewnieniami otrzymanymi z GDDKiA, nie ma znaczenia, że formularze te są zatytułowane jako „wniosek właściciela gruntów” – formularze są do wykorzystania również przez mieszkańców miasta i inne osoby zainteresowane przebiegiem trasy obwodnicy.

Konsultacje społeczne ws. lokalizacji północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.
Przewiń do góry