Lista rankingowa ARiMR – II etap konkursu.

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla II etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 r.

W ramach drugiego etapu konkursu 67 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 6 443 289 zł. Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej otrzymają pisemne zaproszenie do podpisania umowy o powierzenie grantu.

W I etapie konkursu  przeprowadzonego w dniach 30.05.2022 – 30.06.2022 r., to 29 ROD otrzymało granty o łącznej wartości 2 733 732 zł. Jak widać z każdym etapem coraz więcej ROD zrzeszonych w PZD otrzymuje środki finansowe proponowane przez ARiMR.  

Podsumowując dwa etapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 96 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 9 177 021 zł.

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

SD

Plik z listą pod linkiem poniżej.

Lista_rankingowa_-_etap_II_(1).pdf

Lista rankingowa ARiMR – II etap konkursu.
Przewiń do góry