Lista rankingowa ARiMR – III etap konkursu.

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 sierpnia 2022 – 31 sierpnia 2022 r.

W ramach trzeciego etapu konkursu 87 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 8 203 784,47 zł. Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej otrzymają pisemne zaproszenie do podpisania umowy o powierzenie grantu.

Podsumowując trzy etapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 183 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 17 380 805 zł.

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

Niestety są jeszcze Okręgi, gdzie nie otrzymano żadnego grantu. Mowa tu o OZ PZD w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim oraz Lublinie. Prosimy więc o zintensyfikowanie prac nad wnioskami.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Teraz zależy Nam, aby jak najszybciej doszło do podpisania umów, co umożliwi uruchomienie wypłaty pierwszej zaliczki środków finansowych dla każdego ROD.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

LISTA RANKINGOWA

Źródło: www.pzd.pl.

Lista rankingowa ARiMR – III etap konkursu.
Przewiń do góry