Nadara zarządów i komisji rewizyjnych ROD dot. przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2024 r.

W dniu 7 lutego 2024 r. odbyła się narada zarządów i komisji rewizyjnych ROD dotycząca przeprowadzenia walnego zebrania/konferencji delegatów sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2024 r.

W spotkaniu uczestniczyło 165 osób z 82 Rodzinnych Ogrodów Działowych.

Na spotkaniu przedstawiano wytyczne uchwalone przez Krajowy Zarząd PZD.

Zagadnienia statutowe omówiła Agnieszka Michno dyrektor Biura Okręgu, finansowo-księgowe Marta Rulewska Główny Księgowy Okręgu, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka-Piotrowska omówiła zadania komisji rewizyjnej ROD, inwestycyjne I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek oraz Krystyna Leonard starszy inspektor ds. inwestycji.

Poza tematyką dotycząca walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek omówił sytuację Ogrodów w związku ze zmianą w planowaniu przestrzennym gmin.

Praktyczne porady dotyczące przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawił Wiceprezes Okręgu Roman Grzegorz.

Okręg dziękuje wszystkim za tak liczną obecność na spotykaniu.

Agata Cizio
Starszy inspektor ds. administracyjnych
Sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Nadara zarządów i komisji rewizyjnych ROD dot. przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2024 r.
Przewiń do góry