Narada PZD w sprawie projektu „Rozwój zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

20 maja odbyła się narada, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich Okręgów Polskiego Związku Działkowców, a przede wszystkim inspektorzy ds. inwestycji, inspektorzy ds. terenowo-prawnych oraz inspektorzy ds. ogrodniczych.

Naradę prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Witając uczestników wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie proponowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podkreślił, że konieczne jest podjęcie działań i wypracowanie narzędzi, które pozwolą ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu.

Podczas spotkania r.pr. Tomasz Terlecki omówił aktualną wersję umowy udostępnionej przez Agencję oraz przedstawił uwagi zgłoszone w tej materii przez Jednostkę Krajową PZD. Następnie r.pr. Monika Pilzak omówiła uwarunkowania prawne uczestnictwa PZD-ROD w projekcie wynikające z regulaminu ROD.

Możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu przedstawiła Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Na konkretnym przykładzie wniosek o grant omówiła główna specjalistka ds. inwestycji Izabela Wasiak.

Podczas narady pojawiło się wiele pytań, co wskazuje, że potrzebne są dalsze uzgodnienia.

Kolejne takie spotkania i szkolenia są niezbędne, aby wypracować wspólne systemy, które pozwolą sprostać niełatwym do spełnienia i skomplikowanym warunkom projektu ogłoszonego przez ARiMR. Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie struktur PZD do pomocy Zarządom ROD, aby mogły skorzystać z grantów w ramach inwestycji realizowanych na częściach wspólnych ogrodów.

SD

Źródło: www.pzd.pl

Narada PZD w sprawie projektu „Rozwój zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Przewiń do góry