Odpowiedź Burmistrza Morąga w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg

W związku z trwającymi na podstawie uchwały nr XLII/653/18 Rady Miejskiej w Morągu pracami nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania miasta Morąg powstał niepokój co do dalszego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Morągu. Obawy w tym zakresie rozwiązało pismo Burmistrza Morąga z dnia 30 grudnia 2020 roku, w którym Burmistrz zapewnił, że w projektowanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania teren na którym funkcjonuje ROD „Stokrotka” zostanie oznaczony symbolem ZD (zieleń działkowa) z przeznaczeniem pod rodzinne ogrody działkowe. Ujęcie ROD „Stokrotka” w tak istotnym dokumencie planistycznym umożliwi spokojne użytkowanie działkowcom ROD swoich działek rodzinnych w przyszłych latach.

Za wsparcie idei ogrodnictwa działkowego na terenie Miasta Morąg Okręg pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Burmistrza Morąga Pana Tadeusza Zbigniewa Sobierajskiego,  członków Rady Miejskiej w Morągu i pracowników Urzędu Miejskiego w Morągu.

Mateusz Piątkowski
Inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

pismo-burmistrza-moraga

Odpowiedź Burmistrza Morąga w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg
Przewiń do góry