Polski Związek Działkowców

Relacja ze szkolenia dla działkowców w ROD „Grządka” w Iławie w dniu 10 marca 2022

10 marca 2022 roku odbyło się szkolenie w ROD „Grządka” w Iławie. Podczas szkolenia teoretyczno – praktycznego Adam Rabeszko z Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Rodowie wygłosił prelekcje na temat  wpływu organizmów pożytecznych na glebę oraz zdrowotność roślin. W dalszej części odbyło się szkolenie ze szczepienia roślin oraz przeszczepiania starszych drzew owocowych. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób. Cześć uczestników szkolenia posiada wiedze na temat jak samemu wykonać szczepienie a bardziej przeszczepianie drzew.

Działkowcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadawali pytania, oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie organizmów pożytecznych oraz szczepienia drzew owocowych.  Po zakończeniu szkolenia obecni działkowcy otrzymali podkładki pod jabłonie (M26), śliwy (ałycza), grusze i pigwę (pigwa S1, grusza kaukaska) dzięki czemu będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę.

             Szkolenie przeprowadził Piotr Chmielewski instruktor ds. ogrodniczych  Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie oraz Adam Rabeszko z Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Rodowie.

Piotr Chmielewski
Starszy instruktor ds. ogrodniczych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Fot. Piotr Chmielewski

Olsztyn 14.03.2022

Relacja ze szkolenia dla działkowców w ROD „Grządka” w Iławie w dniu 10 marca 2022
Przewiń do góry