ROD „Słonecznik” w Olsztynie skorzystał ze środków z ARiMR.

Zarząd ROD „Słonecznik” w miesiącu maju przystąpił do konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Zarząd ogrodu złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie o sfinansowanie zakupu rębaka oraz modernizację placu zabaw dla najmłodszych na kwotę 32500,00 zł.
Proces konkursu trwał do miesiąca września, gdzie 13 września została podpisana umowa z Agencją na realizację wniosku grantowego. Nasz ogród złożył wniosek jako pierwszy w naszym województwie.
Zarząd zakupił rębak za kwotę 23000,00 zł , który będzie wykorzystywany do rozdrabniania gałęzi i krzaków z terenów wspólnych ogrodu. Do obecnego placu zabaw została dostawiona – dwie wieże z przejściem rurowym bez drabinek za kwotę 9500,00 zł.
Powyższy sprzęt ogród zobowiązany jest utrzymać sprawny co najmniej przez okres 5 lat.

Prezes ROD
Eugeniusz Żyndul

Sekretarz ROD
Jacek Zmysłowski

ROD „Słonecznik” w Olsztynie skorzystał ze środków z ARiMR.
Przewiń do góry