Skorzystaj z dofinansowania na pozbycie się azbestu.

Niebezpieczny dla zdrowia azbest wciąż pokrywa wiele altan w ROD.  Działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usunięcia eternitu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. W wielu gminach rozpoczął się już nabór wniosków. PZD zachęca do skorzystania z tej możliwości w trosce o zdrowie własne i sąsiadów.

Popularność azbestu w XX wieku wynikała z jego wyjątkowej odporności na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Nawet jego nazwa handlowa „eternit” pochodziła z łacińskiego aeternum, czyli wieczność. Produkowano z niego m.in. pokrycia dachów, rury, klocki hamulcowe. Kiedy badania w latach 80. XX w. pokazały, jak jest niebezpieczny dla zdrowia (powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej), jego produkcja, import i wykorzystywanie zostało zakazane w wielu państwach, także w Polsce.  W naszym kraju wszystkie pokrycia dachowe z eternitu mają zniknąć do 2032 roku.

Wsparcie z budżetu państwa

Usuwanie azbestu może być dofinansowane z budżetu państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Wsparcie jest przewidziane dla gmin, a za ich pośrednictwem dla mieszkańców.

Także działkowcy mogą ubiegać się o dotację na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste, płaskie, rury azbestowo-cementowe.

Warto jednak pamiętać, że usuwanie azbestu jest skomplikowane i może być niebezpieczne, dlatego zadanie to wykonują wyłącznie firmy, które mają odpowiednie możliwości techniczne (dysponują m.in. narzędziami wyposażonymi w odciągi pyłów, namiotami i przesłonami foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy) oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Za jego samodzielne usunięcie i niespełnienie norm w trakcie procesu grozi kara finansowa.

Informacje w urzędach gminnych i powiatowych

Polski Związek Działkowców zachęca tych, którzy jeszcze mają na swoich działkach azbestowe dachy lub rury, aby w trosce o zdrowie skorzystali z możliwości sfinansowania usunięcia tych elementów przez gminę.

Obecnie w wielu gminach trwa nabór wniosków o dofinansowanie na ten cel.

W Świnoujściu chętni na pozbycie się azbestu muszą złożyć wniosek do 15 kwietnia br. Realizacja prac planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Mniej czasu mają działkowcy z gminy Raszków, którzy ze złożeniem wniosków muszą zdążyć do 18 lutego br. W Nowogardzie będą one przyjmowane do 31 marca br. W Osielsku – do 29 lipca br.

Ostrów Wielkopolski pozyskał na ten cel 63 tys. zł z Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu, miasto dokłada 27 tys. zł. W sumie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Ostrów dysponuje kwotą 90 tys. zł. O tym kiedy ruszy nabór zgłoszeń do programu informacje znajdą się na stronie internetowej ostrowskiego Urzędu Miejskiego.

Aktualne informacje o warunkach, terminach i formie wsparcia w usuwaniu azbestu są dostępne na stronach internetowych gmin i powiatów.

Lidia Sosnowska

Źródło: www.pzd.pl

Skorzystaj z dofinansowania na pozbycie się azbestu.
Przewiń do góry