Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Miasta Iławy w dniu 06.12.2023 r.

W dniu 06.12.2023 w Urzędzie Miasta Iławy odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Iławy Panem Dawidem Kopaszewskim. W spotkaniu uczestniczył również II Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Pan Krzysztof Portjanko, a także radca prawny oraz pracownicy Urzędu Miasta. Polski Związek Działkowców reprezentowali Prezes Okręgu Jan Miszkiel oraz dyrektor biura Okręgu Agnieszka Michno. W spotkaniu uczestniczyli także Radcy Prawni Okręgu oraz pracownik ds. terenowo-prawnych biura Okręgu. Omawiana sprawa dotyczyła sytuacji gruntów ROD „Podleśny” w Iławie dlatego też na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli tego ROD – Pani Ewa Jackowska Prezes ROD oraz Pan Rafał Wojtala Wiceprezes ROD.
Spotkanie miało na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się w użytkowaniu ROD „Podleśny” w Iławie. Głównym celem była merytoryczna wymiana argumentów, co uczynili radcy prawni. Udało się ustalić oczekiwania i możliwości obu stron Pana Burmistrza i PZD. Na spotkaniu ustalono, że obie strony poszukają rozwiązań korzystnych dla działkowców.

Agnieszka Michno
Dyrektor biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olszynie

Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Miasta Iławy w dniu 06.12.2023 r.
Przewiń do góry