Świąteczne posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2021 r.

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się świąteczne posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie. O godzinie 10.00 Prezes Okręgu Jan Miszkiel otworzył posiedzenie, sprawdzono prawomocność obrad i przyjęto porządek.

Pierwszymi decyzjami jakie podjęła Okręgowa Rada było uzupełnienie jej składu o 2 osoby. Do składu wybrani zostali Michał Zarzembłowski z ROD „Modówko” w Miodówku oraz Franciszek Lis z ROD „Kormoran” w Giżycku. Kandydaturę Michała Zarzebłowskiego przedstawił Wiceprezes Okręgu Grzegorz Roman, a Franciszka Lisa Sekretarz Okręgu Eugeniusz Słowikowski. Nowi członkowie Okręgowej Rady zostali zatwierdzeni jednogłośnie.

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady było okazją do odznaczenia kolejnych działaczy zasłużonych w pracy dla wspólnego dobra medalem Bene Meritum ufundowanym z okazji jubileuszu 40-lecia PZD. Uhonorowani zostali:

 1. Bednarczyk Maria – ROD „Marzenie” w Kętrzynie
 2. Góralska Elżbieta – ROD „Wkra” w Nidzicy
 3. Kupiec Teresa – ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym
 4. Łabuz Antoni – ROD „Krokus” w Starym Olsztynie
 5. Malinowski Tadeusz – ROD „500-lecia Mikołaja Kopernika” w Mrągowie
 6. Nawrocki Sławomir – ROD „400-lecia Gołdapi” w Gołdapi
 7. Orzechowski Henryk – ROD „Witaminy” w Nowym Mieście Lubawskim
 8. Puchajda Zbigniew – ROD „Raj Spółdzielczy” w Olsztynie
 9. Seroka-Piotrowska Barbara – ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym
 10. Skulimowski Zdzisław – ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym
 11. Zalewski Stanisław – ROD „Nenufar” w Ostródzie
 12. Zarzembłowski Michał – ROD „Miodówko” w Miodówku
 13. Ziemińska Wanda – ROD „Krokus” w Starym Olsztynie

Ogłoszono także wyniki jubileuszowych konkursów okręgowych „Kronika ROD – 40 lat PZD” oraz „Wspomnienia Działkowców – Moje 40 lat w PZD .

Za zajęcie I miejsca w konkursie „Kronika ROD – 40 lat PZD” wręczono dyplom dla ROD „50-lecia ZZK” w Ełku, który odebrała prezes ogrodu Danuta Wawreniuk.

Aktualną sytuację z Związku przedstawił prezes Jan Miszkiel. Członkowie Okręgowej Rady zostali zapoznani z Uchwałami Krajowego Zarządu oraz Krajowej Rady dotyczącymi zagadnień na temat technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, ustanowienia „Złotej Księgi Sztandarów PZD, powołania zespołu ds. Oświaty oraz oceny działalności medialnej Okręgowych Zarządów PZD.

Sprawy finansowo-księgowe przedstawiła Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska. Głównym tematem wystąpienia była ocena funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz znaczenia programu DGCS PZD System dla ROD.

Tematykę związaną z podsumowaniem i oceną Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim przedstawiła Dyrektor Biura Okręgu Agnieszka Michno.

Informacje na temat szkoleń dla instruktorów SSI oraz nowych działkowców w 2021 roku przedstawił instruktor ds. ogrodnictwa Piotr Chmielewski.

Sytuację prawną gruntów ROD zreferował inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Paweł Ośko.

Wiceprezes Okręgu Grzegorz Roman zabrał głos w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 r.

Członkom Okręgowej Rady przedstawione zostały informacje i wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Zespoły ds. kontroli. W tej spawie wypowiedzieli się I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek oraz Wiceprezes Okręgu Grzegorz Roman.

Tematykę związaną ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządków w gminach przedstawił I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek.

Jako ostatnia głos zabrała Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie Barbara Seroka-Piotrowska przedstawiając informacje i wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną w Olsztynie.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytał przewodniczący Komisji Antoni Łabuz. Okręgowa Rada w dniu 10 grudnia 2021 r. podjęła 4 uchwały w następujących sprawach:

Uchwała Nr 1/IX/2021 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10.12.2021 r. w sprawie: dokooptowania członka Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.

Uchwała Nr 2/IX/2021 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10.12.2021 r. w sprawie: dokooptowania członka Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.

Uchwała Nr 3/IX/2021 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10.12.2021 r. w sprawie: podsumowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD w Olsztynie w roku 2021.

Uchwała Nr 4/IX/2021 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10.12.2021 r. w sprawie: powołania komisji mediacyjnej.

Opracowała Agata Cizio
Inspektor ds. Administracyjnych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Świąteczne posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2021 r.
Przewiń do góry