Szkolenia dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań/konferencji delegatów już za nami.

Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie zorganizowało szkolenia dotyczące tematyki związanej z przeprowadzeniem walnych zebrań.

Szkolenia odbyły się w trzech odsłonach. Pierwsza w dniu 06 kwietnia w formie zdalnej dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Dwie pozostałe w formie stacjonarnej. W dniu 07 kwietnia spotkali się członkowie Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań, natomiast w dniu 08 kwietnia przeszkolono członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD.

Narady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród aktywu PZD. Spotkania były bardzo owocne w wymianę doświadczeń.

Narady zostały przeprowadzenie w formie wykładu połączonego z dyskusją. Wykłady merytoryczne prowadziła Pani Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu. Na spotkaniach swoje wystąpienia mieli Prezes Okręgu Jan Miszkiel, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka Piotrowska, Sekretarz Okręgu Eugeniusz Słowikowski, I Wice Prezes Okręgu Jarzy Giezek oraz Wiceprezes Okręgu Roman Grzegorz.

Agata Cizio

Starszy Inspektor ds. administracyjnych
Sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD
w Olsztynie

Szkolenia dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań/konferencji delegatów już za nami.
Przewiń do góry