Trwa konkurs ARiMR. Warto skorzystać z unijnych środków na inwestycje w ROD!

Od 30 maja można składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na proekologiczne inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Do podziału jest 47 mln zł. W opinii PZD środki, które dzięki konkursowi mogą trafić do ROD to wielka szansa dla ogrodów. Dlatego Związek zachęca ogrody do składania wniosków i zapewnia im merytoryczne wsparcie.

Konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.  Ich efektem powinno być powiększenie powierzchni zieleni, ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, mogą też dotyczyć małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Powinny być realizowane w  częściach wspólnych ogrodów. Wybrane projekty zgłoszone przez ROD otrzymają granty w wysokości od 10 do 100 tys. zł.

Szczegółowy wykaz rodzajów inwestycji został opublikowany w Aktualnościach  Związkowych nr 6/2022 (czerwiec).

Chociaż procedury pozyskania unijnych środków są skomplikowane, to warto o granty powalczyć. PZD zachęca rodzinne ogrody działkowe, aby przemyślały swoje potrzeby, przygotowały projekty, które będą się wpisywały w katalog konkursowych inwestycji i skorzystały z szansy, jaką jest możliwość sfinansowania zadania z unijnych funduszy.

Związek, który jako partner społeczny konsultował z Agencją założenia do programu od przełomu 2021/22 r. przygotował wewnętrzne uregulowania odnoszące się do tych zagadnień. Dokumenty przyjęte przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD określają zadania i sposób działania organów PZD (władz krajowych, okręgów, zarządów ROD). Są one skorelowane z dokumentami ARiMR.

Wewnętrzne uregulowania i merytoryczne wsparcie dla ROD ze strony Związku, pomogą ogrodom zainteresowanym zdobyciem unijnych środków przejść procedury konkursu.  OZ PZD będą udzielały wszechstronnej pomocy zarządom ROD na każdym etapie konkursu, czyli pozyskiwania finansowania, realizacji zadań oraz rozliczania projektu.

Uchwały KZ i KR PZD dotyczące konkursu.

Zainteresowane ogrody mogą ponadto wziąć udział w spotkaniach online organizowanych w czerwcu przez ARiMR. W ich trakcie zostaną omówione zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów. Na spotkaniach będzie istniała możliwość zadawania pytań. Terminy i więcej informacji.

Komunikat KZ Związku, ogłoszenie ARiMR w sprawie konkursu oraz potrzebne materiały (m.in. Regulamin konkursu) znajdują się na stronie PZD.

LS

Źródło: www.pzd.pl

Trwa konkurs ARiMR. Warto skorzystać z unijnych środków na inwestycje w ROD!
Przewiń do góry