Uchwały Krajowego Zarządu PZD w sprawie wytycznych dot. przeprowadzenia walnych zebrań oraz sprawdzań za rok 2020 i preliminarzy na 2021 rok

Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie zachęca do zapoznania się z Uchwałami Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 roku

Uchwała Nr 24/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz druków do przeprowadzenia tych zebrań.

Uchwala-nr-24_2021

Uchwała Nr 25/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dotyczących sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2020 rok.

Uchwala-nr-25_2021

Uchwała Nr 26/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok

Uchwala-nr-26_2021

Uchwały Krajowego Zarządu PZD w sprawie wytycznych dot. przeprowadzenia walnych zebrań oraz sprawdzań za rok 2020 i preliminarzy na 2021 rok
Przewiń do góry