Polski Związek Działkowców

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.

W dniu 30 września 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie połączone z obchodami 40-lecia PZD.


Jednocześnie członkowie Krajowej Rady Jan Miszkiel i Jerzy Giezek łączyli się zdalnie i uczestniczyli w obchodach Krajowych Dni Działkowca.

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel. Odegrany i odśpiewany został hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, a na ręce prezesa Okręgu przekazany został bochen chleba. Sala ozdobiona została także dożynkowym koszem z kwiatów.

W związku z obchodami 40-lecia PZD zaproszono zasłużonych wieloletnich działkowców, którym wręczono okolicznościowe dyplomy. Dyplomy przyznane zostały 14 osobom, ale ze względów epidemiologicznych osobiście odebrały je: Pani Janina Ostrowska z ROD „Skanda” w Olsztynie oraz Krystyna Olkowska z ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym.

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady było okazją do odznaczenia działaczy zasłużonych w pracy dla wspólnego dobra medalem Bene Meritum ufundowanym z okazji jubileuszu 40-lecia PZD. Uhonorowani zostali:

 1. Jan Miszkiel
 2. Jerzy Giezek
 3. Roman Grzegorz
 4. Eugeniusz Słowikowski
 5. Danuta Różańska
 6. Bożenna Grabowska
 7. Kazimierz Borkowski

Sekretarz Okręgu Eugeniusz Słowikowski odczytał ogrody, które uhonorowanie zostały certyfikatami dla równolatków PZD. Dyplomy te zostały wręczone na uroczystościach ogrodowych.
Równolatki PZD z naszego Okręgu to:

 1. ROD „Bogumiła Linki” w Szczytnie,
 2. ROD „Bolesława Chrobrego” w Kętrzynie,
 3. ROD „Górka” w Górce,
 4. ROD „Nad Ruczajem” w Kieźlinach,
 5. ROD „Nowość” w Dąbrównie.
 6. ROD „Omet” w Srokowie
 7. ROD „Relaks” w Sępopolu,
 8. ROD „Za Gajem” w Wójtowie
 9. ROD „Zielona Dolina” w Górowie Iławeckim

Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku został także uczczony okolicznościowym tortem.


Po zakończeniu uroczystych obchodów członkowie Okręgowej Rady przeszli do zagadnień związanych ze statutowymi obowiązkami.

Pani Zofia Szczecińska Biernacka z rąk Prezes Okręgu otrzymała statuetkę z podziękowaniem za zaangażowanie w społeczną pracę w Okręgowej Radzie.

Obradowano na temat aktualnej sytuacji w Związku. Omówiono zagadnienia związane ze wzrostem zapotrzebowania na działki i potrzeb rozwoju ROD, działalność medialną i promocyjną struktur PZD.

Zagadnienia finansowo księgowe, w szczególności ocenę funkcjonowania i konieczność powoływania OFK umówiła Pani Marta Rulewska Główny Księgowy Okręgu.


Temat dotyczący inwestycji i remontów w ROD omówił Wiceprezes Roman Grzegorz.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami i zmianami w ustawie przedstawił I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek.

Pani Barbara Seroka-Piotrowska Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła informacje na temat przeprowadzonych kontroli w ROD.

Głos zabierali także pracownicy biura Okręgu:
Tematykę związaną z walnymi zebraniami sprawozdawczymi ROD (analizę i ocenę kampanii sprawozdawczej) przedstawiła Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu.

Sytuacje terenowo prawną omówił Pan Paweł Ośko inspektor ds. terenowo-prawnych.

Informacje o szkoleniach dla instruktorów SSI, działkowców i nowych działkowców przedstawił Pan Piotr Chmielewski instruktor ds. ogrodniczych.

Spotkanie zakończyło się podjęciem uchwał.

Agata Cizio
Inspektor ds. Administracyjnych
Sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD
w Olsztynie

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.
Przewiń do góry