Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie aktualizacji „Podręcznika Grantobiorcy” w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z dnia 22 lutego 2023 r.

W związku z licznymi wystąpieniami Krajowego Zarządu PZD w sprawie możliwości rozliczenia w ramach kosztów pośrednich wydatków na konkretne cele związane z realizacją projektu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i trwającą współpracą, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 21 lutego 2023 r. zaktualizowała „Podręcznik Grantobiorcy”. Jest to czwarta wersja „Podręcznika Grantobiorcy”. Zmiany, które zostały zawarte odnoszą się do:

  • katalogu kosztów pośrednich;
  • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • zwrotu niewykorzystanej części grantu.

Uwzględnienie przede wszystkim w „Podręczniku Grantobiorcy” wniosków Krajowego Zarządu PZD dot. katalogu kosztów pośrednich, w praktyce oznacza że środki te można przeznaczyć na ważne dla funkcjonowania i działania ROD cele, służące realizacji grantu.

Zalecamy zapoznanie się z treścią podręcznika i podejmowanie działań w oparciu o jego zaktualizowaną treść, szczególnie przez Zarządy ROD, które przystąpiły do realizacji programu. Znajomość udostępnionych materiałów pomoże skutecznie zrealizować zadania, wykorzystać koszty pośrednie z pożytkiem dla ROD a przede wszystkim rozliczyć je po zakończeniu programu.

KZ PZD

Załącznik:

„Podręcznik -Grantobiorcy” wersja 4 [LINK]

Źródło: www.pzd.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie aktualizacji „Podręcznika Grantobiorcy” w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z dnia 22 lutego 2023 r.
Przewiń do góry