Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla IV etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 września 2022 – 30 września 2022 r.

W ramach trzeciego etapu konkursu 72 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 7 188 717,39 zł.

Podsumowując cztery etapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 255 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 24 569 522 zł.

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

[LINK]

Źródło: www.pzd.pl

Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Przewiń do góry