Nadara szkoleniowa dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD 8-9 października 2022 r.

W dniach 8-9 października 2022 r. w Ośrodku „Rewita” WDW Waplewo k. Olsztynka Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie zorganizował Naradę Szkoleniową dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej ROD.

8 października 2022 r. o godzinie 11.00 naradę otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel i przedstawił plan narady oraz aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców. Jako kolejna głos zabrała Przewodnicza Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka-Piotrowska.

Rodzinny Ogród Działkowy „Miejski” w Działdowie został uhonorowany pucharem z okazji 50-lecia istnienia ogrodu ufundowanym przez Jednostkę Krajową PZD.

W dniu 9 października 2022 r. uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: Prezesi ROD oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych, gdzie pewne tematy zostały przedstawione już dokładniej dla każdej z grup. 

Spotkanie w tak licznym gronie było okazją do omówienia następujących zagadnień.

Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2023, dokumentację po Walnym Zebraniu, przepisy Statutu PZD i Regulaminu ROD, dokumentację statutową w ROD, dokumentowanie posiedzeń Zarządu ROD, oraz nabycie prawa do działki w ROD, a także zasady RODO w ROD oraz informacje na temat Program DGSC PZD System omówiła Dyrektor Biura Okręgu Agnieszka Michno.

Tematykę związaną z działalnością i dokumentacją finansowo-księgową w ROD oraz informacje na temat funkcjonowania  Ośrodków Finansowo-Księgowych przedstawiła Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska.

Za inscenizację i przedstawienie przebiegu Walnego Zebrania odpowiedzialny był Wiceprezes Okręgu Roman Grzegorz, który przy pomocy członków Okręgowego Zarządu i Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej zaprezentował zebranym jak powinno być poprawnie przeprowadzone Walne Zebranie.

Program grantowy ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” omówił Piotr Chmielewski Starszy instruktor ds. ogrodniczych.

Inwestycje i remonty w ROD zostały omówione przez I Wiceprezesa Okręgu Jerzego Giezka.

Na spotkaniu w grupach członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie wraz z Główną  Księgową Okręgu mówili rolę i obowiązki, zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnych ROD, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Poruszono także zagadnienia dotyczące sprawdzania prawidłowości ewidencji księgowej i opracowywania,  dokumentów księgowych oraz praktyczne podejście do badania sprawozdań finansowych.

Narada została zakończona w dniu 9 października 2022 r o godzinie 14.00.

Spotkanie szkoleniowe należy uznać za udane. Po długiej przerwie wywołanej pandemią, takie spotkanie było bardzo potrzebne. Prezesi mieli okazje do wymiany doświadczeń i możliwość bezpośredniej rozmowy z członkami Okręgowego Zarządu jak i pracownikami biura.

Agata Cizio
Starszy inspektor ds. administracyjnych
Sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Nadara szkoleniowa dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD 8-9 października 2022 r.
Przewiń do góry