Obradował Krajowy Zarząd PZD.

W dniu 18 listopada 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła  Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD” i przyznał 3 nagrody, 2 wyróżnienia  oraz 2 nagrody specjalne. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska  –Kierownik Wydziału Prezydialnego która przewodniczyła komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe.  Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD

Prezes PZD przedstawił i omówił szczegółowo tematykę XII posiedzenia Krajowej Rady PZD, planowanego na 9 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym.

Krajowy Zarząd PZD, przyjął uchwałę w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania udzielanych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie likwidacji i regulacji prawnych gruntów dot.  ROD „USTRONIE” w Pieńkach Królewskich, ROD „OAZA” w Opolu, ROD „SWOBODA” w Nowym Mieście, ROD „CHEMIK” w Siemianowicach Śląskich, ROD im. A. Mickiewicza w Poznaniu i ROD „TULIPAN” w Białej Podlaskiej.

Krajowy Zarząd przyjął uchwały w sprawie odwołań członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie od uchwały OZ Podlaskiego oraz uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie.

AO

Źródło: www.pzd.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD.
Przewiń do góry