Trzecia edycja konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 r.

300 tys. zł przeznaczył samorząd województwa warmińsko-mazurskiego  na trzecią edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 roku.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz szerzenie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Promowanie tego typu działań, poprzez udzielenie wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, związanej z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, przyczyni się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych.

Powyższe działania przyczynią się do tworzenia optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminy.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.

Udział własny gminy i Stowarzyszenia Ogrodowego prowadzącego ROD w realizacji zadania powinien wynosić ogółem co najmniej 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania (przy zachowaniu co najmniej 10 proc. wkładu własnego gminy) i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:

Źródło: warmia.mazury.pl

Trzecia edycja konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 r.
Przewiń do góry