Wzory wniosków o zwrot nadpłaconych opłat wodnoprawnych

Odpowiadając na liczne zapytania kierowane do Okręgu Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zwrotu nadpłaconych opłat za wodę w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego klasyfikującymi wodę pobieraną przez rodzinne ogrody działkowe jako wodę pobieraną na cel rolniczy nawadniania upraw za pomocą urządzeń pompowych, Okręg przygotował wzory wniosków do organów Wód Polskich, które są dostępne do pobrania poniżej.

Wzory wniosków prosimy dokładnie uzupełnić, podpisać zgodnie z wymaganą reprezentacją, dwuosobowo przez Zarząd ROD, a także dołączyć uchwałę o wyborze Zarządu ROD. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na podanie adresu zwrotnego do korespondencji ROD we wniosku, gdyż brak ten będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania przez organ.

W wypadku jakichkolwiek problemów, lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Okręgu.

Jednocześnie Okręg informuje, że Zarząd Zlewni Wód Polskich w Olsztynie rozpoczął już zwrot nadpłaconych opłat wodnoprawnych. Za szybkie i konkretne działania wyprzedzające działania podejmowane przez inne organy Wód Polskich w kraju Okręg serdecznie dziękuje Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Olsztynie Dariuszowi Wasieli i jego pracownikom.

Aktualizacja (25.01.2021):
Odpowiadając na liczne zapytania kierowane do Okręgu dotyczące sposobu odzyskiwania podwyższonych opłat za usługi wodne, Okręg w załączeniu przedstawia wzory wniosków o zwrot nadpłaconej podwyższonej opłaty zmiennej za pobór wody powierzchniowej i podziemnej. Wniosek należy złożyć niezależnie od wniosków o zwrot opłaty zmiennej i stałej, gdyż zgodnie z ustawą Prawo Wodne podwyższona opłata jest odrębnym prawnie bytem od zwykłej opłaty za usługi wodne. Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku zgodnie z Państwa sytuacją, załączenie niezbędnych dokumentów i podpisanie pisma dwuosobowo.

Inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
Mateusz Piątkowski

WODY PODZIEMNE:

1. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WODY PODZIEMNEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-stalej-za-pobor-wody-podziemnej

2. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY ZMIENNEJ ZA POBÓR WODY PODZIEMNEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-zmiennej-za-pobor-wody-podziemnej

3. WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZMIENNEJ – WODY PODZIEMNE (DODANE 25.01.2021)

wzor-wniosku-podwyzszona-oplata-zmienna-wody-podziemne

WODY POWIERZCHNIOWE:

1. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-stalej-za-pobor-wody-powierzchniowej

2. WZÓR WNIOSKU O ZWROT OPŁATY ZMIENNEJ ZA POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzor-wniosku-o-zwrot-oplaty-zmiennej-za-pobor-wody-powierzchniowej

3. WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZMIENNEJ – WODY POWIERZCHNIOWE (DODANE 25.01.2021)

wzor-wniosku-podwyzszona-oplata-zmienna-wody-powierzchniowe

Wzory wniosków o zwrot nadpłaconych opłat wodnoprawnych
Przewiń do góry