Interpelacja Posła na Sejm RP Tomasza Olichwera.

17 stycznia 2022 roku w biurze poselskim w Zabrzu odbyło się spotkanie I Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego z Posłem na Sejm RP Tomaszem Olichwerem. W imieniu członków organów stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe zwrócił się do Posła o wsparcie działań Prezesa Polskiego Związku Działkowców, który wystąpił do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie nieobciążenia składką zdrowotną przedstawicieli zarządów i komisji rewizyjnych, gdyż pochodzą oni z wyboru a nie powołania. Poseł Tomasz Olichwer zgodził się z tymi argumentami, gdyż po informacjach medialnych wielu działaczy ogrodowych jest zaniepokojonych, że od wypłacanych świadczeń będą oni obciążani składką zdrowotną. W tej sprawie Poseł skierował do Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego Interpelację poselską w sprawie zapisów „Polskiego Ładu” krzywdzących społecznie pracujących przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Źródło: www.pzd.pl

Interpelacja Posła na Sejm RP Tomasza Olichwera.
Przewiń do góry