Polski Związek Działkowców

Senator RP Adam Szejnfeld w sprawie ROD.

Senator RP Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej poinformował przedstawicieli Okręgu PZD w Pile, że Senat RP stanął w obronie pokrzywdzonych wzrostem cen gazu. Podczas posiedzenia w dniu 21 stycznia 2022 roku przyjął poprawki senatora A. Szejnfelda rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do zmniejszonej taryfy cen gazu zawartej w „ustawie gazowej”, czyli ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wśród podmiotów i instytucji objętych ochronną taryfą cen gazu uwzględniono Rodzinne Ogrody Działkowe jako „Podmioty ważne ze względu na znaczenie społeczne”.

Senator Adam Szejnfeld w Senacie RP jest Wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Przewodniczącym Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

M.F.

Źródło: www.pzd.pl

Senator RP Adam Szejnfeld w sprawie ROD.
Przewiń do góry